Đơn xác nhận đóng tiền học phí học kỳ  
Ngày viết: 6/25/2015

V/v đóng tiền học phí học kỳ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
ĐƠN XÁC NHẬN
“V/v đóng tiền học phí học kỳ………… năm học………………………..”
 
            Kính gửi : BGH và Phòng Kế toán – Tài vụ Trường Cao đẳng nghề ST.
 
Em tên :…………………………………………………………….., là HS – SV lớp : …………………………………………
Hệ : …………………………………………………………………., Niên khóa : ………………………………………………..
Đã đóng tiền học phí  HK:………………….NH: .……………………….., số tiền :……………………………………….
Bằng chữ : (…………………………………………………………………………………………………………………………….).
Lý do : ………………………………………………………………………………………………Nay em làm đơn này gửi đến Ban giám hiệu và Phòng Kế toán – Tài vụ Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng nhờ nhà trường xác nhận việc đóng tiền học phí học kỳ …………………………… năm học ………………………………………………….
Để : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Xin chân thành cảm ơn!.
                                                                                            Sóc Trăng, ngày…..tháng……năm 20….
                           XÁC NHẬN                                                          Người làm đơn
“ V/v đóng tiền học phí HK …năm học 20….. – 20…..”
………………………………………………........
……………………………………………….......
……………………………………………….......
………………………………………………......
...............................................................
…………………………………………………..
Sóc Trăng, ngày ….tháng…..năm 20….
             TL.HIỆU TRƯỞNG

                                TRƯỞNG PHÒNG KT – TV

 Tin tức liên quan
Giấy đề nghị thanh toán - Giấy đề nghị tạm ứng
Đơn xác nhận đóng tiền học phí năm học
Đơn xác nhận đóng tiền học phí học kỳ
 
HyperLink
HyperLink
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ quản lý xây dựng và kỹ thuật xây dựng mở tại Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Ngã Năm
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Thạnh Trị
Thông tin việc làm
Thông báo tuyển dụng T3/2020
Thông báo tuyển dụng T2_T2/2020
Thông báo tuyển dụng T1_T1/2020
Thông báo tuyển dụng T4_T3/2019
Học sinh - Sinh viên
  Lịch Thi
  Thời Khóa Biểu
  Nội Qui - Qui Chế HSSV
  Tra Cứu Điểm
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 29/6/2020 – 3/7/2020
Sáng tác
Yêu Lắm Trường Nghề
Thương em cô gái trường nghề
Liên kết WebSite

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896