Giới thiệu Khoa khoa học cơ bản  
Ngày viết: 11/9/2018GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên đơn vị: Khoa Khoa học Cơ bản

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Số điện thoại: 0793 611963 (116)

- Email: khoakhcb@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.      Chức năng

Tổ chức quản lý và điều hành công tác giảng dạy các môn học chung gồm: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục Thể chất, giáo dục Quốc phòng và các môn học văn hóa theo nhóm nghề đào tạo và nghề Kế toán Doanh nghiệp; nghề Kỹ thuật Xây dựng; nghề Công tác xã hội

2. Nhiệm vụ

- Quản lý cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa phụ trách.

- Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy; thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế cho học sinh, sinh viên.

- Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

III. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Trình độ

Email

Số Điện thoại

Chuyên môn

LLCT

1

Lê Thị Quế

Trưởng khoa

Tâm lý giáo dục

Đang học CC

ltque@svc.edu.vn

0986141836

2

Nguyễn Thanh Tùng

PTrưởng khoa

SP Vật lý

TC

nttung@svc.edu.vn

0944166901

3

Nguyễn Mạnh Hà

PTrưởng khoa

Kế toán tổng hợp

TC

nmha@svc.edu.vn

0903040708

4

Nguyễn Hùng Hậu

Phó Trưởng khoa

Công nghệ thông tin

TC

nhhau@svc.edu.vn

0355751185

5

Phan Văn Đây

Giảng viên

Sư phạm Toán

TC

pvday@ svc.edu.vn

01286930466

6

Phạm Khánh Huệ

Giảng viên

Ths.Công nghệ sinh học

 

pkhue@svc.edu.vn

0919979277

7

Lê Văn Tươi

Giảng viên

Kế toán

TC

lvtuoi@svc.edu.vn

0916843324

8

Phạm Anh Kiệt

Giảng viên

Công nghệ thông tin

TC

pakiet@svc.edu.vn

 

9

Bùi Công Nhân

Giảng viên

Công nghệ thông tin

TC

bcnhan@svc.edu.vn

0939925604

10

Trần Thanh Ngân

Giảng viên

Công nghệ thông tin

TC

ttngan@svc.edu.vn

 

11

Nhâm Bích Thảo

Giảng viên

Ths.Quản lý

TC

nbthao@svc.edu.vn

 

12

Đào Thanh Thủy

Giảng viên

Ths.Quản lý

TC

dtthuy@svc.edu.vn

0986203067

             

                                                     Tập thể Khoa Khoa học Cơ bản

 

 Tin tức liên quan
Giới thiệu Khoa khoa học cơ bản
 
HyperLink
HyperLink
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ quản lý xây dựng và kỹ thuật xây dựng mở tại Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Ngã Năm
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Thạnh Trị
Thông tin việc làm
Thông báo tuyển dụng T3/2020
Thông báo tuyển dụng T2_T2/2020
Thông báo tuyển dụng T1_T1/2020
Thông báo tuyển dụng T4_T3/2019
Học sinh - Sinh viên
  Lịch Thi
  Thời Khóa Biểu
  Nội Qui - Qui Chế HSSV
  Tra Cứu Điểm
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 29/6/2020 – 3/7/2020
Sáng tác
Yêu Lắm Trường Nghề
Thương em cô gái trường nghề
Liên kết WebSite

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896