Giới thiệu Phòng Đào tạo  
Ngày viết: 9/7/2018GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên đơn vị: Phòng Đào tạo

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- Số điện thoại: 0793 614946 (124) - 0793616915

- Email: daotao@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1- Chức năng:

Tham mưu giúp việc cho Ban giám hiệu nhà trường thực hiện các chủ trương, xây dựng phương án và tổ chức quản lý thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về các hoạt động đào tạo, thanh kiểm tra công tác chuyên môn của các khoa trung tâm, hoạt động của thư viện, công tác kiểm tra, thi và hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề trong toàn trường.

2- Nhiệm vụ:

2.1 Công tác đào tạo

Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo; Quản lý và điều hành việc thực hiện chương trình, giáo trình kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập của HSSV; điều tiết kế hoạch giảng dạy của các Khoa, Trung tâm. Công tác liên kết đào tạo theo các hợp đồng, thỉnh giảng giảng viên.

 Xây dựng và hướng dẫn cách sử dụng các biểu mẫu, sổ sách quản lý giáo vụ, quản lý và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ.

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị đào tạo có liên quan trong việc mở nghề học mới.

Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác giảng dạy và học tập trong từng học kỳ, năm học.  Quản lý kết quả học tập, xác nhận các điểm số của HSSV.

Quản lý và hiểm tra kết quả hoạt động của giảng viên giáo viên như:giờ giảng, các chế độ công tác có liên quan tới giảng dạy, chấm thi… Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hội thi về chuyên môn nghiệp vụ … cho giáo viên trong trường;

2.2 Quản lý thư viện:

  Quản lý và lưu trữ sách, giáo trình chuyên ngành, đa ngành theo từng cấp trình độ đang đào tạo tại trường.

  Lập kế hoạch bổ sung sách hằng năm trên cơ sở từ nhu cầu của các khoa nghề và một số hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về sách.

 2.3 Công tác thanh kiểm tra hoạt động chuyên môn của các khoa trung tâm

   Theo dõi kiểm tra công tác giảng dạy theo đúng tiến độ, đúng thời khóa biểu, kế hoạch thực tập, thực hành của các Khoa, Trung tâm.

   Theo dõi việc thực hiện kế hoạch phân công giờ giảng của giáo viên đảm bảo đúng quy chế và phù hợp với chuyên môn của từng giảng viên của các khoa, trung tâm.

   Quản lý, kiểm tra việc nghỉ dạy bù của giáo viên các Khoa, Trung tâm.  Xây dựng kế hoạch khảo sát ý kiến của HSSV về chất lượng đào tạo. Thực hiện kế hoạch kiểm tra,thanh tra, giám sát về công tác đào tạo của các khoa trung tâm.

 Báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý đơn vị, cá nhân vi phạm qui định về công tác đào tạo đồng thời đề nghị khen thưởng những đơn vị hoặc cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.4 Khảo thí

 Tham mưu văn bản liên quan đến kiểm tra kết thúc môn, thi kết thúc học phần, thi, xét tốt nghiệp như: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, các loại biểu mẫu .

 Thực hiện công tác quản lý ngân hàng đề thi và cập nhật ngân hàng đề, bốc thăm đề, in sao đề, chuẩn bị danh sách dự thi. Chuẩn bị văn phòng phẩm, huy động, phân công giám thị cho các kỳ kiểm tra, kỳ thi. Giao nhận, quản lý, lưu trữ bài kiểm tra, bài thi, đề thi.Theo dõi chấm thi, thẩm định kết quả chấm thi. Giải quyết phúc khảo.

2.5 Công tác kiểm định chất lượng dạy nghề

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề hằng năm.

Hướng dẫn các phòng, khoa trung tâm trong trường thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề và viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của đơn vị.

Quản lý, thông tin, minh chứng về hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường.

   III. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

STT

Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Trình độ

Email

Ghi chú

 

Chuyên môn

LLCT

 

1

Nguyễn Diệu Hiền

Trưởng phòng

Ths. Công nghệ thực phẩm

Đang học CC

ndhien@svc.edu.vn

0919669971

 

2

Nguyễn Ngọc Sang

Phó Trưởng phòng

Cơ khí chế tạo máy

TC

nnsang@svc.edu.vn

0913701824

 

3

Quách Xuân Phát

Phó Trưởng phòng

Ths.Cơ khí

TC

qxphat@svc.edu.vn

0835330001

 

4

Lý Thị Hoàng Kiến

Giảng viên

Nông học

TC

lthkien@svc.edu.vn

0917617809

 

5

Phạm Thị Tuyết

Chuyên viên

Kỹ thuật nữ công;
TC Kế toán

 

pttuyet@svc.edu.vn

01229851703

 

6

Phạm Thanh Quân

Giảng viên

Công nghệ thông tin

TC

ptquan@svc.edu.vn

0917767276

 

7

Trần Thị Ánh Hồng

Nhân viên thư viện

Thư viện thông tin

 

ttahong@svc.edu.vn

0919456747

 

 

Tập thể phòng Đào tạo

 

 Tin tức liên quan
Giới thiệu Phòng Đào tạo
Chức năng, nhiệm vụ
 
HyperLink
HyperLink
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ quản lý xây dựng và kỹ thuật xây dựng mở tại Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Ngã Năm
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Thạnh Trị
Thông tin việc làm
Thông báo tuyển dụng T3/2020
Thông báo tuyển dụng T2_T2/2020
Thông báo tuyển dụng T1_T1/2020
Thông báo tuyển dụng T4_T3/2019
Học sinh - Sinh viên
  Lịch Thi
  Thời Khóa Biểu
  Nội Qui - Qui Chế HSSV
  Tra Cứu Điểm
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 1/6 – 5/6/2020
Sáng tác
Yêu Lắm Trường Nghề
Thương em cô gái trường nghề
Liên kết WebSite

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896