Giới thiệu phòng Tuyển sinh - hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học  
Ngày viết: 9/7/2018GIỚI THIỆU PHÒNG TUYỂN SINH-HỢP TÁC ĐÀO TẠO

VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CHUNG

 

- Tên đơn vị: Phòng Tuyển sinh - Hợp tác đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng, số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Số điện thoại: 0793 829896 (125)

- Email: tuyensinh@svc.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

 - Tham mưu cho Hiệu trưởng và làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh tất cả các trình độ và các hệ của Trường.

- Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng trong công tác lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các hoạt động hợp tác đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng trong công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên phục vụ công tác quản lý giảng dạy, học tập và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong và ngoài trường. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu.

2. Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch tuyển sinh hằng năm.

- Chủ trì đề xuất các phương án, biện pháp và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh của nhà trường đạt chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm.

- Chủ trì chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình chung mỗi năm.

- Chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Lập và chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác với các trường đại học tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng nghề lên đại học và hệ vừa làm vừa học.

- Trực tiếp thu nhận hồ sơ dự thi, hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo số liệu; phối hợp với Thư ký Hội đồng tuyển sinh chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc liên hệ, trao đổi với các trường, các doanh nghiệp, khu công nghiệp… trong khu vực để tham mưu cho Ban giám hiệu ký các thoả thuận về hợp tác nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ nhận học sinh, sinh viên của trường thực tập, trao đổi chuyên gia nghiên cứu - giảng dạy, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học và hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên...

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát ý kiến doanh nghiệp, tổ chức Ngày hội việc làm, Hội nghị, Hội thảo chuyên đề,… có sự tham dự của các đơn vị đối tác nhằm phục vụ các mục tiêu hoạt động của nhà trường.

- Phối hợp với Thư ký Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Trường xây dựng kế hoạch NCKH hằng năm của nhà trường; chuẩn bị các thủ tục để thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các báo cáo, đề tài, đề án,dự án NCKH theo quy định về tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học hiện hành.

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Hiệu trưởng quản lý công tác NCKH, việc ứng dụng các kết quả NCKH vào phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong và ngoài trường.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý.

- Tăng cường xây dựng mối quan hệ với các đơn vị trong hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực NCKH.

III. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

STT

Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Trình độ

Email

Số điện thoại

Chuyên môn

LLCT

1

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Trưởng phòng

TS.Lý luận và lịch sử giáo dục

Đang học CC

ntnthao@svc.edu.vn

0915816886

2

Lê Minh Cảnh

Phó Trưởng

phòng

Ths.Văn hóa học

TC

lmcanh@svc.edu.vn

0968034444

3

Nguyễn Thị Mười

Cán sự

QTKD

TC

ntmuoi@svc.edu.vn

01699026260

4

Nguyễn Hữu Hồ Quang

Giáo viên

SP Tin học

 TC

nhhquang@svc.edu.vn

0988880047

5

Quách Thị Bích Ly

Giáo viên

Luật

 

qtbly@svc.edu.vn

01667711646


 Tập thể Phòng Tuyển sinh - Hợp tác đào tạo và Nghiên cứu khoa học

 

 

 Tin tức liên quan
Giới thiệu phòng Tuyển sinh - hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
 
HyperLink
HyperLink
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ quản lý xây dựng và kỹ thuật xây dựng mở tại Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Ngã Năm
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Thạnh Trị
Thông tin việc làm
Thông báo tuyển dụng T3/2020
Thông báo tuyển dụng T2_T2/2020
Thông báo tuyển dụng T1_T1/2020
Thông báo tuyển dụng T4_T3/2019
Học sinh - Sinh viên
  Lịch Thi
  Thời Khóa Biểu
  Nội Qui - Qui Chế HSSV
  Tra Cứu Điểm
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 10/8/2020 – 14/8/2020
Sáng tác
Yêu Lắm Trường Nghề
Thương em cô gái trường nghề
Liên kết WebSite

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896