Chương trình đào tạo nghề chế biến và bảo quản thủy sản  
Ngày viết: 11/14/2016HỆ CAO ĐẲNG

a. Thời gian đào tạo:  2,5 năm

b. Nội dung chương trình đào tạo

 

TT

Mã học phần

Tên học phần

Tổng số tín chỉ

A

Các học phần chung

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT01

Chính trị 1

2

PL01

Pháp luật 1

1

TC01

Giáo dục thể chất 1

1

QP03

Giáo dục quốc phòng – An ninh

3

TH01

Tin học 1

2

AV01

Tiếng Anh 1

3

TH02

Tin học 2

1

TC02

Giáo dục thể chất 2

1

PL02

Pháp luật 2

1

CT02

Chính trị 2

3

AV02

Tiếng Anh 2

3

B

Các học phần chuyên môn

91

B1

Các học phần kỹ thuật cơ sở

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN HS01

Hóa sinh 1

3

CN HS02

Hóa sinh 2

1

CN VS03

Vi sinh

3

CN TC04

Tiêu chuẩn và luật thực phẩm

2

CN DD05

Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

2

CN AT06

An toàn lao động

2

CN KT07

Các quá trình kỹ thuật trong công nghệ thực phẩm 1

3

CN KT08

Các quá trình kỹ thuật trong công nghệ thực phẩm 2

2

CN PG09

Phụ gia thực phẩm

2

CN LL10

Kỹ thuật lạnh

3

TS H01

Máy và thiết bị chế biến thủy sản

2

B2

Các học phần chuyên môn nghề

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS Đ02

Thu mua, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu thủy sản

4

TS Đ03

Chế biến lạnh đông thủy sản

6

TS Đ04

Chế biến khô thủy sản

5

CN HA11

Quản lý chất lượng theo Haccp

3

TS Đ05

Chế biến mắm và nước mắm

5

TS Đ06

Chế biến đồ hộp thủy sản

5

TS Đ07

Kiểm tra chất lượng sản phẩm thủy sản

5

TS Đ08

Vệ sinh xí nghiệp chế biến thủy sản

2

TS Đ09

Thực tập sản xuất tại cơ sở

4

TS Đ10

Chế biến sản phẩm từ phụ phẩm thủy sản

4

TS H11

Bao bì sản phẩm thủy sản

3

CN NC12

Xử lý nước cấp

3

CN MT13

Kỹ thuật xử lý môi trường

3

CN SH14

Sản xuất sạch hơn

2

TS Đ12

Chế biến surimi và các sản phẩm mô phỏng

5

CN GT15

Tổ chức và quản lý sản xuất

3

TS Đ13

Thực tập tốt nghiệp

4

 

Tổng cộng

110

 HỆ TRUNG CẤP

a. Thời gian đào tạo:  1,5 năm

 b. Nội dung chương trình đào tạo

 

TT

Mã học phần

Tên học phần

Tổng số tín chỉ

A

Các học phần chung

12

 

 

 

 

 

 

CT01

Chính trị 1

2

PL01

Pháp luật 1

1

TC01

Giáo dục thể chất 1

1

QP03

Giáo dục quốc phòng – An ninh

3

TH01

Tin học 1

2

AV01

Tiếng Anh 1

3

B

Các học phần chuyên môn

55

B1

Các học phần kỹ thuật cơ sở

15

 

 

 

 

 

 

CN HS01

Hóa sinh 1

3

CN VS03

Vi sinh

3

CN AT06

An toàn lao động

2

CN KT07

Các quá trình kỹ thuật trong công nghệ thực phẩm 1

3

CN PG09

Phụ gia thực phẩm

2

TS H01

Máy và thiết bị chế biến thủy sản

2

B2

Các học phần chuyên môn nghề

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS Đ02

Thu mua, bảo quản, vận chuyển nguyên liệu thủy sản

4

TS Đ03

Chế biến lạnh đông thủy sản

6

TS Đ04

Chế biến khô thủy sản

5

CN HA11

Quản lý chất lượng theo Haccp

3

TS Đ05

Chế biến mắm và nước mắm

5

TS Đ06

Chế biến đồ hộp thủy sản

5

TS Đ07

Kiểm tra chất lượng sản phẩm thủy sản

5

TS Đ08

Vệ sinh xí nghiệp chế biến thủy sản

2

TS Đ09

Thực tập tốt nghiệp

5

 

Tổng cộng

67

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 

Liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề Chế biến và bảo quản thuỷ sản

a. Thời gian đào tạo:  1 năm

 b. Nội dung chương trình đào tạo

 

TT

Mã học phần

Tên học phần

Tổng số tín chỉ

A

Các học phần chung

9

 

TH02

Tin học 2

1

TC02

Giáo dục thể chất 2

1

PL02

Pháp luật 2

1

CT02

Chính trị 2

3

AV02

Tiếng Anh 2

3

B

Các học phần chuyên môn

37

B1

Các học phần kỹ thuật cơ sở

10

 

CN HS02

Hóa sinh 2

1

CN TC04

Tiêu chuẩn và luật thực phẩm

2

CN DD05

Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

2

CN KT08

Các quá trình kỹ thuật trong công nghệ thực phẩm 2

2

CN LL10

Kỹ thuật lạnh

3

B2

Các học phần chuyên môn nghề

27

 

TS Đ10

Chế biến sản phẩm từ phụ phẩm thủy sản

4

TS H11

Bao bì sản phẩm thủy sản

3

CN NC12

Xử lý nước cấp

3

CN MT13

Kỹ thuật xử lý môi trường

3

CN SH14

Sản xuất sạch hơn

2

TS Đ12

Chế biến surimi và các sản phẩm mô phỏng

5

CN GT15

Tổ chức và quản lý sản xuất

3

TS Đ13

Thực tập tốt nghiệp

4

 

Tổng cộng

46

 Tin tức liên quan
Chương trình đào tạo nghề kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm
Chương trình đào tạo nghề Điện tử Công nghiệp
Chương trình đào tạo nghề Thú y
Chương trình đào tạo nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm
Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật xây dựng
Chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp
Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Chương trình đào tạo nghề Lập trình máy tính
Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử
 
HyperLink
HyperLink
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ quản lý xây dựng và kỹ thuật xây dựng mở tại Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Ngã Năm
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Thạnh Trị
Thông tin việc làm
Thông báo tuyển dụng T3/2020
Thông báo tuyển dụng T2_T2/2020
Thông báo tuyển dụng T1_T1/2020
Thông báo tuyển dụng T4_T3/2019
Học sinh - Sinh viên
  Lịch Thi
  Thời Khóa Biểu
  Nội Qui - Qui Chế HSSV
  Tra Cứu Điểm
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 29/6/2020 – 3/7/2020
Sáng tác
Yêu Lắm Trường Nghề
Thương em cô gái trường nghề
Liên kết WebSite

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896