Chương trình đào tạo nghề Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ  
Ngày viết: 1/23/2015 Trình độ Cao đẳng

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô  đun

Tổng số

Kế hoạch giảng dạy

Năm 1

Năm 2

Năm 3

HK1

HK2

HK1

HK2

HK1

I

Các môn học chung

450

 

 

 

 

 

MH01

Chính trị

90

 

 

 

 

X

MH02

Pháp luật

30

X

 

 

 

 

MH03

Giáo dục thể chất

60

X

 

 

 

 

MH04

Giáo dục quốc phòng

75

X

 

 

 

 

MH05

Tin học

75

X

 

 

 

 

MH06

Ngoại ngữ

120

X

 

 

 

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề  bắt buộc

2900

 

 

 

 

 

II.1

Các môn học kỹ thuật cơ sở

765

 

 

 

 

 

MH07

Thủy sinh vật

90

X

 

 

 

 

MH08

Ngư loại

90

X

 

 

 

 

MH09

Công trình nuôi thuỷ sản

120

X

 

 

 

 

MH10

Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản.

120

X

 

 

 

 

MH11

Quản lý chất lượng nước trong nuôi thuỷ sản

135

 

X

 

 

 

MH12

Bệnh động vật thuỷ sản

135

 

X

 

 

 

MH13

An toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản

75

 

X

 

 

 

II.2

Các mô đun chuyên môn nghề

2135

 

 

 

 

 

MĐ14

Sản xuất giống cá biển

150

 

X

 

 

 

MĐ15

Sản xuất giống tôm sú

120

 

X

 

 

 

MĐ16

Sản xuất giống tôm he chân trắng

120

 

X

 

 

 

MĐ17

Nuôi cá lồng trên biển

150

 

 

X

 

 

MĐ18

Nuôi cá trong ao nước lợ

150

 

 

X

 

 

MĐ19

Nuôi tôm sú thương phẩm

150

 

 

X

 

 

MĐ20

Nuôi tôm he chân trắng thương phẩm

120

 

 

X

 

 

MĐ21

Nuôi cua biển

120

 

 

X

 

 

MĐ22

Vận chuyển động vật thuỷ sản

120

 

 

X

 

 

MĐ23

Thực tập sản xuất

310

 

 

 

 

X

MĐ24

Thực tập tốt nghiệp

625

 

 

 

X

 

   III

Các môn, mô đun đào tạo nghề tự chọn

480

 

 

 

 

 

MĐ25

Sn xuất giống cá nước ngọt

90

 

 

 

X

 

MĐ26

Sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh

90

 

 

 

 

X

MĐ27

Nuôi cá nước ngọt trong ao

90

 

 

 

 

X

28

Nuôi cá kèo

90

 

 

 

 

X

MĐ29

Nuôi Artermia

90

 

 

 

 

X

MĐ30

Khuyến nông - Khuyến ngư

30

 

 

 

 

X

 

Trình độ Trung cấp

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô  đun

Tổng số

Kế hoạch giảng dạy

Năm 1

Năm 2

HK1

HK2

HK3

I

Các môn học chung

210

 

 

 

MH01

Chính trị

30

 

 

X

MH02

Pháp luật

15

X

 

 

MH03

Giáo dục thể chất

30

X

 

 

MH04

Giáo dục quốc phòng

45

X

 

 

MH05

Tin học

30

X

 

 

MH06

Ngoại ngữ

60

X

 

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề  bắt buộc

1900

 

 

 

II.1

Các môn học kỹ thuật cơ sở

480

X

 

 

MH07

Công trình nuôi thuỷ sản

90

X

 

 

MH08

Quản lý chất lượng nước trong nuôi thuỷ sản

120

X

 

 

MH09

Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản

90

X

 

 

MH10

Bệnh động vật thuỷ sản

120

X

 

 

MH11

An toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản

60

X

 

 

II.2

Các môđun chuyên môn nghề

1420

 

 

 

MĐ12

Sản xuất giống cá biển

120

X

 

 

MĐ13

Sản xuất giống tôm sú

90

X

 

 

MĐ14

Sản xuất giống tôm he chân trắng

90

 

X

 

MĐ15

Nuôi cá lồng trên biển

120

 

X

 

MĐ16

Nuôi cá trong ao nước lợ

120

 

 

X

MĐ17

Nuôi tôm sú thương phẩm

120

 

 

X

MĐ18

Nuôi tôm he chân trắng thương phẩm

90

 

 

X

MĐ19

Vận chuyển động vật thuỷ sản

120

 

 

X

MĐ20

Thực tập tốt nghiệp

550

 

X

 

III

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

325

 

 

 

MĐ21

Nuôi cua biển

45

 

 

X

MĐ22

Nuôi cá kèo

90

 

 

X

MĐ23

Nuôi Artermia

90

 

 

X

MĐ24

Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

100

 

 

X

 

 Tin tức liên quan
Chương trình đào tạo nghề kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm
Chương trình đào tạo nghề Điện tử Công nghiệp
Chương trình đào tạo nghề Thú y
Chương trình đào tạo nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm
Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật xây dựng
Chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp
Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Chương trình đào tạo nghề Lập trình máy tính
Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử
 
HyperLink
HyperLink
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ quản lý xây dựng và kỹ thuật xây dựng mở tại Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Ngã Năm
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Thạnh Trị
Thông tin việc làm
Thông báo tuyển dụng T3/2020
Thông báo tuyển dụng T2_T2/2020
Thông báo tuyển dụng T1_T1/2020
Thông báo tuyển dụng T4_T3/2019
Học sinh - Sinh viên
  Lịch Thi
  Thời Khóa Biểu
  Nội Qui - Qui Chế HSSV
  Tra Cứu Điểm
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 29/6/2020 – 3/7/2020
Sáng tác
Yêu Lắm Trường Nghề
Thương em cô gái trường nghề
Liên kết WebSite

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896