Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp  
Ngày viết: 1/23/2015 Trình độ Cao đẳng

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô  đun

Tổng số

Kế hoạch giảng dạy

Năm 1

Năm 2

Năm 3

HK1

HK2

HK1

HK2

HK1

HK2

I

Các môn học chung

450

 

 

 

 

 

 

MH 01

Chính trị

90

 

 

 

 

x

 

MH 02

Pháp luật

30

x

 

 

 

 

 

MH 03

Giáo dục thể chất

60

x

 

 

 

 

 

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

75

 

 

x

 

 

 

MH 05

Tin học

75

 

x

 

 

 

 

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

120

 

x

 

 

 

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

2520

 

 

 

 

 

 

MH 07

An toàn điện

30

x

 

 

 

 

 

MH 08

Mạch điện

90

x

 

 

 

 

 

MH 09

Vẽ kỹ thuật

30

x

 

 

 

 

 

MĐ 10

Vẽ điện

30

x

 

 

 

 

 

MH 11

Vật liệu điện

30

x

 

 

 

 

 

MĐ 12

Khí cụ điện

45

x

 

 

 

 

 

MĐ 13

Điện tử cơ bản

150

x

 

 

 

 

 

MĐ 14

Kỹ thuật nguội

40

x

 

 

 

 

 

MĐ 15

Điều khiển điện khi nén

120

 

 

 

x

 

 

MĐ 16

Đo lường điện

90

x

 

 

 

 

 

MĐ 17

Máy điện 1

240

 

x

 

 

 

 

MH 18

Máy điện 2

60

 

x

 

 

 

 

MĐ 19

Cung cấp điện

90

 

x

 

 

 

 

MH 20

Trang bị điện 1

270

 

 

x

 

 

 

MH 21

Trang bị điện 2

60

 

 

x

 

 

 

MĐ 22

Kỹ thuật xung- số

90

 

 

x

 

 

 

MĐ 23

Tổ chức sản xuất

30

 

 

 

x

 

 

MĐ 24

Kỹ thuật cảm biến

60

 

 

 

x

 

 

MĐ 25

PLC cơ bản

150

 

 

 

x

 

 

MĐ 26

Truyền động điện

150

 

 

 

 

x

 

MĐ 27

Điện tử công suất

105

 

 

 

 

x

 

MĐ28

PLC nâng cao

120

 

 

 

 

 

x

MĐ 29

Thực tập tốt nghiệp

440

 

 

 

 

 

x

MĐ 30

Kỹ thuật lắp đặt điện

150

 

 

x

 

 

 

MĐ 31

Chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ

90

 

 

 

 

x

 

MĐ 32

Điện tử ứng dụng

90

 

 

 

x

 

 

MĐ 33

Kỹ thuật lạnh

120

 

 

 

 

x

 

MĐ 34

Thiết bị điện gia dụng

120

 

 

 

x

 

 

MĐ 35

Quấn dây máy điện nâng cao

90

 

x

 

 

 

 

MĐ 36

Trang bị điện Ô tô

120

 

x

 

 

 

 

Tổng cộng:

3750

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ Trung cấp

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô  đun

Tổng số

Kế hoạch giảng dạy

Năm 1

Năm 2

HK1

HK2

HK1

HK2

I

Các môn học chung

 

 

 

 

 

MH 01

Chính trị

30

 

x

 

 

MH 02

Pháp luât.

15

x

 

 

 

MH 03

Giáo dục thể chất

30

x

 

 

 

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

 

 

x

 

MH 05

Tin học

30

 

x

 

 

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

60

 

x

 

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

 

 

 

 

MH 07

An toàn điện

30

x

 

 

 

MH 08

Mạch điện

75

x

 

 

 

MH 09

Vẽ kỹ thuật

30

x

 

 

 

MĐ 10

Vẽ điện

30

x

 

 

 

MH 11

Vật liệu điện

30

x

 

 

 

MĐ 12

Khí cụ điện

45

x

 

 

 

MĐ 13

Điện tử cơ bản

90

x

 

 

 

MĐ 14

Kỹ thuật nguội

40

x

 

 

 

MĐ 15

Điều khiển khí nén

120

 

 

 

x

MĐ 16

Đo lường điện

60

x

 

 

 

MĐ 17

Máy điện 1

240

 

x

 

 

MH 18

Cung cấp điện

60

 

 

x

 

MH 19

Truyền động điện

75

x

 

 

 

MĐ 20

Trang bị điện 1

270

 

 

x

 

MH 21

Điện tử công suât

60

x

 

 

 

MĐ 22

PLC cơ bản

75

 

 

 

x

MĐ 23

Thực tập tốt nghiệp

440

 

 

 

x

MĐ 24

Kỹ thuật lắp đặt điện

150

 

x

 

 

MĐ 25

Điện tử ứng dụng

90

 

 

 

x

MĐ 26

Kỹ thuật số

120

 

 

x

 

MĐ 27

Kỹ thuật lạnh

120

x

 

 

 

MĐ 28

Quấn dây máy điện nâng cao

90

 

x

 

 

Tổng cộng:

2550

 

 

 

 

 Tin tức liên quan
Chương trình đào tạo nghề kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm
Chương trình đào tạo nghề Điện tử Công nghiệp
Chương trình đào tạo nghề Thú y
Chương trình đào tạo nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm
Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật xây dựng
Chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp
Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Chương trình đào tạo nghề Lập trình máy tính
Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử
 
HyperLink
HyperLink
Tuyển sinh
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ quản lý xây dựng và kỹ thuật xây dựng mở tại Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Ngã Năm
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Thạnh Trị
Thông tin việc làm
Thông báo tuyển dụng T3/2020
Thông báo tuyển dụng T2_T2/2020
Thông báo tuyển dụng T1_T1/2020
Thông báo tuyển dụng T4_T3/2019
Học sinh - Sinh viên
  Lịch Thi
  Thời Khóa Biểu
  Nội Qui - Qui Chế HSSV
  Tra Cứu Điểm
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 21/9/2020 – 25/9/2020
Sáng tác
Yêu Lắm Trường Nghề
Thương em cô gái trường nghề
Liên kết WebSite

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896