Giới thiệu chức năng nhiệm vụ và nhân sự  
Ngày viết: 9/3/2015

Khoa Dân tộc Nội trú tại trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng là khoa điểm trên toàn quốc được thành lập từ năm 2008 bởi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Khác với các tỉnh được thành lập riêng biệt giữa trường cao đẳng nghề và trường nghề Dâu tộc nội trú, tại tỉnh Sóc Trăng, bước đầu thí điểm thành lập Khoa Dân tộc nội trú ngay trong trường cao đẳng nghề với tổng vốn đầu tư riêng cho Khoa này là 39 tỷ đồng. Tiền thân Khoa Dân tộc nội trú là Tổ Quản lý Học sinh sinh viên Dân tộc nội trú, chủ yếu chăm lo, quản lý về đời sống sinh hoạt, chính trị tư tưởng dối với các em HSSV thuộc đối tượng học nghề được hưởng chế độ dân tộc nội trú. Đến tháng 5/2013 mới chính thức thành lập Khoa Dân tộc Nội trú với các chức năng nhiệm vụ như sau:

 I. CHỨC NĂNG

1. Tham mưu cho Hiệu Trưởng tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề đối với học sinh sinh viên (HSSV) dân tộc thiểu số nội trú;

2. Tham mưu giúp việc cho Hiệu Trưởng trong việc quản lý, chăm lo đời sống sinh hoạt, học tập, rèn luyện của HSSV Dân tộc Nội trú;

3. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV Dân tộc nội trú; vận động HSSV Dân tộc Nội trú thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định, nội quy, quy chế của trường.

II. NHIỆM VỤ:

1. Cập nhật và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề đối với dân tộc thiểu số nội trú.

2. Phối hợp với Phòng Kế toán – Tài vụ thực hiện các thủ tục tài chính liên quan đến chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề đối với dân tộc thiểu số nội trú.

3. Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản giúp Hiệu truởng quản lý việc thực hiện các chế chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề đối với dân tộc thiểu số nội trú .

4. Định kỳ sinh hoạt để phổ biến, giáo dục pháp luật của cho HSSV

5. Thường xuyên vận động HSSV thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định, nội quy, quy chế của Trường.

6. Chủ trì đề xuất các phương án, biện pháp, mô hình quản lý, thực hiện chăm lo đời sống sinh hoạt, học tập, rèn luyện cho HSSV Dân tộc Nội trú.

7. Thành lập và duy trì hoạt động các tổ, đội, nhóm văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chăm lo đời sống tinh thần cho HSSV Dân tộc Nội trú.

8. Chủ trì chuẩn bị, tổ chức các sự kiện, lễ hội liên quan đến nét văn hóa truyền thống của người dân tộc giúp duy trì bản sắc văn hóa dân tộc cho HSSV Dân tộc Nội trú.

III. NHÂN SỰ

TT 

HỌ VÀ TÊN 

NĂM SINH  

QUÊ QUÁN 

CHUYÊN MÔN 

 TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ

CHỨC VỤ

Email

 TEL

1

Vũ Thành Tiến

 1988

Sóc Trăng

CN. SP TDTT

 Trung cấp

Phó Trưởng khoa

vuthanhtienk32@gmail.com

 0988 448 676

2

Đào Thanh Thủy

 1981

 Sóc Trăng

CN. SP Anh văn

 Trung cấp

Giảng viên

daothuycdn2013@gmail.com

 0986 203 067

3

Thạch Chiêu

 1989

 Sóc Trăng

KS Xây dựng

 -

Giáo viên

chieuxdst20189@gmail.com

 0933 522 392

 Tin tức liên quan
Giới thiệu chức năng nhiệm vụ và nhân sự
 
HyperLink
HyperLink
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ quản lý xây dựng và kỹ thuật xây dựng mở tại Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Ngã Năm
Thông báo tuyển sinh trung cấp mở tại Thạnh Trị
Thông tin việc làm
Thông báo tuyển dụng T3/2020
Thông báo tuyển dụng T2_T2/2020
Thông báo tuyển dụng T1_T1/2020
Thông báo tuyển dụng T4_T3/2019
Học sinh - Sinh viên
  Lịch Thi
  Thời Khóa Biểu
  Nội Qui - Qui Chế HSSV
  Tra Cứu Điểm
Lịch làm việc BGH
Lịch làm việc BGH từ ngày 25/5 – 29/5/2020
Sáng tác
Yêu Lắm Trường Nghề
Thương em cô gái trường nghề
Liên kết WebSite

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Khóm 4 - Phường 7 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:  0299 3614946 - 0299 3829896